התאמה לקהילות ומגזרים

ריכוז מאמץ והתאמה לצרכים של קהילות וקבוצות תת-מיוצגות

הפוטנציאל למצוינות מצוי בכל רחבי הארץ, והוא אינו נחלתו של אזור, מגזר או מגדר. לכן המאמץ העיקרי של הקרן הוא להנגיש הוראה איכותית לכל תלמיד ותלמידה באשר הם. אולם, ככל שהקרן מעמיקה בפעולתה מצאנו שהבדלים בין קהילות וקבוצות שונות בחברה הישראלית מעידים על כך שמידה אחת של פתרון לא תתאים לכולם.

מצאנו שאופן ההתמודדות של קהילות ומגזרים מול אתגר המצוינות הוא שונה. למשל, תלמידות בוחרות פחות ללמוד פיזיקה ומדעי המחשב, במגזר הממלכתי-דתי ממעטים ללמד כימיה, בבתי הספר הערביים תפיסת ההוראה שונה, ובבתי הספר החרדיים היחס ללימודי המתמטיקה והמדעים טעון במיוחד. לכן, לימוד מעמיק של חסמים והזדמנויות הניצבים בפני כל אחת מהקהילות מחייב התאמה ורגישות מיוחדת מצד תכניות הקרן. הנושא חשוב במיוחד במקרים שבהם קיים בקרב קבוצות אלו פוטנציאל משמעותי למצוינות שעדיין אינו ממומש.

2018
תכנית להעלאת אחוז הבוגרים המסיימים לימודי מתמטיקה ברמת חמש יחידות בטירת כרמל
עיריית טירת הכרמל
2018
תכנית להכפיל את שיעורי בוגרי המתמטיקה ברמת חמש יחידות בחורה
מועצה מקומית חורה
2018
תכנית להעלאת שיעור בוגרי מתמטיקה ברמת חמש יחידות באופקים
מכון דוידסון לחינוך מדעי
2018
פיתוח והטמעת קורס חשיבה מתפתח בהוראת פיזיקה
אוניברסיטת רייכמן
2017
פיתוח יחידת לימוד הנעזרת בדפוס חשיבה מתפתח
אוניברסיטת רייכמן
2017
מחקר לבדיקת השפעת לימודי המתמטיקה המתקדמת על הכלכלה בישראל
מוסד שורש
2017
פיתוח סימולציות בנושא דפוס חשיבה מתפתח
אוניברסיטת בר אילן
2017
תכנית להעלאת שיעור בוגרי מתמטיקה ברמת חמש יחידות בקרית מלאכי
עיריית קריית מלאכי
2017
פיתוח משימות מדורגות במתמטיקה עבור חטיבות הביניים בפריפריה
אוניברסיטת חיפה
2016
מחקר היעזור לאתר הזדמנויות להרחבת מעגל המצוינות במערכת החינוך הערבית בישראל
מכון סאלד
2016
מחקר לבירור מציאת פוטנציאל לא ממומש למצוינות
מכון סאלד
2016
ליווי פדגגוי למורות מתמטיקה בבתי ספר חרדיים
המרכז הישראלי למצוינות בחינוך
2016
מחקר על הפוטנציאל למצויניות במתמטקיה ופיזיקה בחברה החרדית בישראל
מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
2016
עידוד למידה של תלמידות במגמת חמש יחידות מתמטיקה
אליאנס – כל ישראל חברים
2016
פיתוח מורי פיזיקה ומתמטיקה מהקהילה הבדואית
מרכז 'תמר' למצוינות במדעים
2013
הגדלת שיעור תלמידות המסיימות לימודי פיזיקה ומתמטיקה
מיינדסט
2014
קמפיין להגדלת מספר התלמידים במגמות המתמטיקה ומדעים
נאמני תורה ועבודה
2013
תלמידות בוחרות חמש
רשת עמל
2012
תלמידות בוחרות חמש
אליאנס – כל ישראל חברים