אודותינו / ועדת מענקים

ועדת המענקים של הקרן מתכנסת פעמיים בשנה לדון בתוכניות שיש בהן חידוש, מורכבות ומחויבות מיוחדים.

מטרת הדיון היא להיפגש עם היזמים והיזמיות המובילים את התכניות הללו ולסייע לצוות הקרן בגיבוש שיתוף הפעולה. לקראת כל דיון התכניות מקבלות חוות דעת ממורים מעולים ומאנשי חינוך רלבנטיים.