פרס טראמפ להוראה איכותית

שנת העשור

לרגל עשור לפרס טראמפ להוראה איכותית, השנה הפרס יוענק במתכונת חגיגית ומיוחדת. הפעם, הבחירה תעשה על ידי ועדת הפרס, שתורכב כולה ממורות ומורים מעולים זוכי הפרס בשנים הקודמות.

הפרס יוענק למורה מעולה למתמטיקה, או מדעים המלמד/ת ברמות הלימוד הגבוהות בבתי הספר העל-יסודיים. השנה, באופן ספציפי, אנו פונים למורות ומורים מעולים המלמדים על הרצף השש-שנתי. כלומר, מורות ומורים שלימדו בחמש השנים האחרונות גם בחטיבת הביניים וגם בחטיבה העליונה.

מורות ומורים שכאלו, פועלים באופן אקטיבי להרחבת מעגל המצוינות בבית ספרם ומובילים את צוות ההוראה לפעול ביחד כדי לאפשר ליותר תלמידות ותלמידים להגיע הכי רחוק שאפשר. מטרת הפרס היא להבהיר ולהמחיש לקהילה המקצועית ולקהל הרחב מהי הוראה איכותית וכיצד היא מתבצעת, ולהביע תודה והוקרה של הציבור למוריו. סכום הפרס המוענק מידי שנה הוא 100,000 ש"ח.

 • 2020

 • 2019

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

לתשומת לבכם הגשת המועמדות לפרס הסתיימה

למי מיועד הפרס?

מועמד/ת לפרס י/תהיה מורה למתמטיקה, או מדעים המלמד/ת במסלולי המצוינות וברמות הלימוד הגבוהות בבתי הספר העל-יסודיים, מורות ומורים שלימדו בחמש השנים האחרונות גם בחטיבת הביניים וגם בחטיבה העליונה. מורה אשר:

 • מוכיח/ה בעשייתו/ה השפעה ישירה על הישגי תלמידיו/תלמידיה בהתמדה ולאורך זמן.

 • מלמד/ת בבית ספר מעל ל-5 שנים ובשנת הלימודים תשפ"ב מלמד/ת לפחות בהיקף של שליש משרה.

 • ממלא/ת תפקיד מוביל בהתפתחות המקצועית של מורים אחרים.

 • נכון שעבודתו/ה בכיתה ובבית הספר תתועד, תנותח, תילמד ותפורסם.

כל מורות ומורי המתמטיקה והמדעים העונים לאמות המידה של הפרס מוזמנים בחום להגיש מועמדות. אנו מבהירים כי ועדת הבחירה של הפרס היא ועדה עצמאית ובלתי תלויה ולכן גם מורות ומורים המעורבים מקצועית בתכניות שקרן טראמפ מסייעת בידן, מוזמנים להגיש מועמדות לפרס. עובדת מעורבותם בתכניות אלו, לא תעלה ולא תוריד משיקוליה של ועדת הבחירה.

מורות ומורים אשר הגישו מועמדות לפרס בשנים קודמות מוזמנים בשמחה להגיש את מועמדותם גם השנה.

אמות המידה לפרס

אמות מידה להוראה איכותית על פיהן י/תבחר הזוכה:

אמות המידה של פרס טראמפ להוראה איכותית נכתבו בהתייעצות עם מורות, מורים, מומחיות ומומחים והן שופרו ודוייקו לאורך השנים מתוך הניסיון המצטבר של הפרס. הן נשענות על חוכמת העשייה המשותפת של מורות ומורים בארץ ובעולם, ומבוססות על ידע אקדמי ומקצועי (לפרוט, ראו המצפן להוראה איכותית):

"הוראה איכותית היא דרגת מומחיות מתקדמת שמתרכזת בלמידת כל תלמיד בכיתה. היא משלבת ידע עמוק בתחום הדעת, גישה קלינית ומיומנות פדגוגית. ההוראה האיכותית מתרחשת בארבע זירות מפגש של המורים: עם התלמיד, בכיתה, בבית הספר ובקהילה המקצועית".

 • עם התלמיד:

  המורים מכירים מקרוב את הידע, היכולות והצרכים של כל אחד מתלמידיהם, מאמינים ביכולתו להצטיין, מציבים עמו יעדי למידה אישיים גבוהים, מתאימים עבורו את שיטת ההוראה המתאימה לו, עוקבים מקרוב אחר התקדמותו, מעודדים אותו להתאמץ, להשקיע, להתמיד ולא לוותר, ומעניקים לו משוב בונה ומחזק בזמן אמת.

 • בכיתה:

  המורים יוצרים בכיתתם אווירת למידה המאפשרת לכל תלמיד לשאול, להשיב, לנמק ולטעות. הם מאתגרים את תלמידיהם להתמודד עם בעיות מורכבות. הם משתמשים במגוון גישות ושיטות הוראה והערכה ומפעילים שיקול דעת באילו אסטרטגיות וטכניקות לבחור בהתאם להקשר, לנושא הלימוד, לכיתה, ולממצאי האבחון של כל תלמיד.

 • בבית הספר:

  המורים נרתמים עם סגל בית הספר והנהלתו כדי לגבש תפיסת הוראה משותפת, לבנות תרבות של מצוינות ולעצב שגרות של ניטור התקדמות למידה. ביחד הם מקימים מערך תמיכה לתלמידים, מפעילים קהילת מורים הממוקדת בלמידת התלמידים, משתפים את ההורים, ויוצרים אקלים לימודי המשפיע על איכות ההוראה והלמידה.

 • בקהילה המקצועית:

  המורים נוטלים חלק פעיל בהתפתחות המקצועית של עמיתיהם המורים. בקהילה המקצועית הם בונים ומשכללים את המקצוענות שלהם ביחד ומבפנים. שם הם מנתחים יחדיו את הזיקות בין למידת התלמידים להוראת המורים ומעניקים משוב הדדי, מתוך אחריות משותפת ללמידת כל תלמיד.

על-מנת להצליח בכל זירות המפגש הללו, המורים מביאים לידי ביטוי תכונות של מצוינות אישית. זו מתבטאת בידע בהיר ועקבי בתחום הדעת, בהכרות מעמיקה עם תכנית הלימודים ועם תיאוריות מעודכנות על למידה. ככאלו, הם סקרנים תמיד לשפר ולהשתפר, צמאים כל העת לדעת וללמוד, וחותרים להתפתחות מקצועית.

הירשמו לניוזלטר של קרן טראמפ

לקבלת עדכונים על אירועי שנת העשור.