אודותינו / המועצה המייעצת

המועצה המייעצת של הקרן היא גוף וולונטרי שמטרתו לסייע לקרן בעצה לגבי מדיניות, אסטרטגיה והערכה. המועצה המייעצת פועלת כ-‘ידיד ביקורתי’, ומשימתה העיקרית לבחון מהי הדרך המתאימה להמשיך קדימה לעבר השגת היעדים שהקרן הציבה לעצמה. בראשה עומד פרופ' לי שולמן, וחברים בה מורים ישראלים מצוינים ואנשי חינוך מהארץ ומהעולם. המועצה מתכנסת בישראל אחת לשנתיים.

התובנות והמלצות של המועצה המייעצת: