The New Excellence

ב-29 בנובמבר 2022 התכנס פורום שותפים בכדי לדון יחד מהי הצידה לדרך לה ילדינו זקוקים לקראת העתיד שמחכה להם.

במוקד השיח עמדה סוגיית "המצוינות שמשנה את פניה". חברי הפורום השיבו על השאלה מהי המצוינות המתאימה לעידן החדש, ומהן השלכותיה על ההוראה והלמידה בבית הספר