מחקר היעזור לאתר הזדמנויות להרחבת מעגל המצוינות במערכת החינוך הערבית בישראל

"מחקר לזיהוי פוטנציאל בלתי ממומש למצוינות במתמטיקה ברמת 5 יחידות במערכת החינוך הערבית בישראל. המחקר יבחן את השאלות הבאות: א) כיצד ניתן להסביר את היעדר המתאם בין שיעור התלמידים בעלי הישגים גבוהים במבחני פיז""ה ובין הישגי התלמידים במתמטיקה ברמת 5 יחידות לימוד"