ליווי פדגגוי למורות מתמטיקה בבתי ספר חרדיים

ליווי פדגוגי לשלושים מורות חדשות המלמדות במגמת חמש יחידות מתמטיקה בבתי ספר תיכון חרדיים