קמפיין להגדלת מספר התלמידים במגמות המתמטיקה ומדעים

מענק עבור קמפיין להגדלת מספר התלמידים במגמות המתמטיקה והמדעים ברמה של חמש יחידות בתיכונים הממלכתיים-דתיים.