מחקר על הפוטנציאל למצויניות במתמטקיה ופיזיקה בחברה החרדית בישראל

מוסד שמואל נאמן יקיים מחקר מקיף במטרה לבחון את ההזדמנויות והחסמים בפתיחת מגמות מתמטיקה ומדעים ברמת חמש יחידות בחברה החרדית