פיתוח והטמעת קורס חשיבה מתפתח בהוראת פיזיקה

פיתוח והטמעה של קורס ל"דפוס חשיבה מתפתח" בהוראת פיזיקה, עבור 350 מורים לפיזיקה ברמת חמש יחידות