פיתוח סימולציות בנושא דפוס חשיבה מתפתח

כתיבת תסריטים לסדנאות סימולציה שיעסקו בפיתוח דפוס חשיבה מתפתח [Growth Mindset] בהוראת המתמטיקה ל-240 מורים המלמדים ברמה הלימודית הגבוהה ביותר במתמטיקה בתיכונים בפריפריה החברתית של ישראל.