מחקר לבדיקת השפעת לימודי המתמטיקה המתקדמת על הכלכלה בישראל

מחקר שיבחן את ההשפעה של לימודי מתמטיקה ברמה מתקדמת בבית הספר התיכון על הניידות החברתית-כלכלית בישראל