פיתוח משימות מדורגות במתמטיקה עבור חטיבות הביניים בפריפריה

תכנית לפיתוח 45 משימות מדורגות במתמטיקה שבהן ישתמשו באופן שיטתי 150 מורים ב-35 חטיבות ביניים בפריפריה החברתית