מחקר לבירור מציאת פוטנציאל לא ממומש למצוינות

מחקר לבירור מידת הפוטנציאל הלא ממומש למצוינות בפיזיקה ומתמטיקה ברמת חמש יחידות בקרב תלמידות תיכון בישראל.