פיתוח יחידת לימוד הנעזרת בדפוס חשיבה מתפתח

פיתוח והפעלה של יחידת לימוד בנושא של דפוס חשיבה מתפתח [Growth Mindset] בהוראת המתמטיקה ברמות גבוהות בתיכון בישראל, בקרב 20 קהילות מקצועיות של מורים למתמטיקה בפריפריה החברתית.