תכנית להכפיל את שיעורי בוגרי המתמטיקה ברמת חמש יחידות בחורה

תכנית מקומית בעיר הבדואית חורה, במטרה להכפיל את שיעור בוגרי המתמטיקה ברמת חמש יחידות מ-7% ל-14% (60 תלמידים) עד 2021.