עידוד למידה של תלמידות במגמת חמש יחידות מתמטיקה

פיתוח ופיילוט בארבע ערים של תכנית ליווי פדגוגי למורים המתמקדת בקידום למידה של תלמידות במגמת חמש היחידות במתמטיקה, מתוך מטרה לצמצם את שיעור הנשירה של תלמידות ממגמות אלו ל-20%.