תכנית להעלאת אחוז הבוגרים המסיימים לימודי מתמטיקה ברמת חמש יחידות בטירת כרמל

תכנית עירונית בטירת כרמל להעלאת אחוז הבוגרים המסיימים לימודי מתמטיקה ברמת חמש יחידות ל-15% (36 תלמידים) עד 2021