מה אנחנו עושים

להעניק הזדמנות לתלמידים

תלמידים רבים מספרים שהוראה איכותית עשתה עבורם את כל ההבדל, ואכן בבתי הספר בישראל משרתים מורים מצוינים בתחומי המתמטיקה והמדעים. אולם, חלק ניכר מהם מתקרב כעת לגיל פרישה וכתוצאה מכך נרשם מחסור מחריף המתבטא בסגירת מגמות או בשיבוץ מורים שאינם מתאימים.
זהו אתגר עצום, אבל גם הזדמנות גדולה. נפתח חלון וקיים צורך לסייע למערכת החינוך לבנות את הדור הבא של מורי המתמטיקה והמדעים של ישראל. יש לגייס ולהכשיר, לקלוט, ללוות ולהתאים את ההוראה למאפיינים של כל תלמיד ותלמידה ושל כל קהילה ומגזר.

קישורים רלוונטיים

מענקים

תכנית עירונית בטירת כרמל להעלאת אחוז הבוגרים המסיימים לימודי מתמטיקה ברמת חמש יחידות ל-15% (36 תלמידים) עד 2021
עיריית טירת הכרמל
תכנית מקומית במועצה המקומית חורה להכפלת שיעור בוגרי מתמטיקה ברמת חמש יחידות מ-7% ל-14% (60 תלמידים) עד 2021
מועצה מקומית חורה
תכנית בשני בתי ספר באופקים במטרה להעלות את שיעור בוגרי חמש יחידות במתמטיקה בעיר מ-7% ל-20% (35 תלמידים) עד 2021
מכון דוידסון לחינוך מדעי
פיתוח ויישום של קורס בדפוס חשיבה מתפתח בפיזיקה, עבור 350 מורים לפיזיקה ברמת חמש יחידות
המרכז הבינתחומי הרצליה
פיתוח ויישום של יחידת לימוד בנושא של "דפוס חשיבה מתפתח" [Growth Mindset] בקרב 20 קהילות מורים לומדות במתמטיקה ברמה מוגברת באזורי הפריפריה החברתית בישראל
המרכז הבינתחומי הרצליה
מחקר לבדיקת ההשפעה של לימודי מתמטיקה ברמה מתקדמת בבית הספר התיכון על הניעות החברתית-כלכלית בישראל
מוסד שורש
סדנאות סימולציה בנושא של דפוס חשיבה מתפתח [Growth Mindset] בהוראת מתמטיקה עבור 240 מורים בפריפריה החברתית של ישראל
אוניברסיטת בר אילן
תכנית מיוחדת בקרית מלאכי לשילוש מספר התלמידים המסיימים תיכון במגמת 5 יחידות במתמטיקה, ל-35 תלמידים עד 2020
עיריית קריית מלאכי
תכנית לפיתוח 45 משימות מדורגות במתמטיקה שבהן ישתמשו באופן שיטתי 150 מורים ב-35 חטיבות ביניים בפריפריה החברתית
אוניברסיטת חיפה
מחקר לזיהוי פוטנציאל בלתי ממומש למצוינות במתמטיקה ברמת חמש יחידות במערכת החינוך הערבית בישראל
מכון סאלד
מחקר שמטרתו להבהיר מהו הפוטנציאל הלא ממומש למצוינות של תלמידות במסלולי חמש היחידות במתמטיקה ופיזיקה
מכון סאלד
ליווי פדגוגי לשלושים מורות חרדיות המלמדות לראשונה לחמש יחידות במתמטיקה בתיכון
המרכז הישראלי למצוינות בחינוך
מחקר על הפוטנציאל למצוינות במתמטיקה ופיזיקה במערכת החינוך החרדית בישראל
מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
צמצום שיעור הנשירה של תלמידות מכיתת חמש היחידות במתמטיקה בארבע ערים בפריפריה החברתית של ישראל
אליאנס – כל ישראל חברים
תכנית פיתוח מקצועי ל-15 מורים למתמטיקה ופיזיקה ברמת חמש יחידות מהקהילה הבדואית בנגב
מרכז 'תמר' למצוינות במדעים
מענה פדגוגי בכיתות הלימוד להגברת ההשתתפות של תלמידות במסלולי חמש יחידות לבגרות במתמטיקה ובפיזיקה
מיינדסט
מסע הסברה להעלאת מספר התלמידים הבוחרים במגמות המתמטיקה והמדעים בבתי הספר העל-יסודיים בחינוך הממלכתי-דתי
נאמני תורה ועבודה
תכנית בית ספרית להתפתחות מקצועית של מורים, שמטרתה להגדיל את מספר התלמידות הבוחרות ומתמידות בלימודי מתמטיקה ומדעים ברמה של 5 יח"ל
רשת עמל
התאמת ההוראה בבית הספר כדי לתמוך בלמידת תלמידות במתמטיקה ובמדעים
אליאנס – כל ישראל חברים