חומרי למידה חזרה לכל התכניות >

כדי ליצור תנופה משמעותית של ההוראה והלמידה בחטיבת הביניים, יש צורך בתכנים מאתגרים בדרגת קושי מתגברת. בלימודי המתמטיקה נדרשות משימות יישומיות ברמת חשיבה גבוהה המעוררים לשימוש במודלים מתמטיים בהקשרי מציאות שונים. בלימודי המדעים על גווניהם, יהיה צורך בחומרים הנשענים על בסיס מתמטי מוצק ועל מיומנות מתמטית משוכללת.

2022
הרחבת תכנית בפיזיקה
מכון ויצמן למדע
2022
קופסאות בריחה להוראת מתמטיקה שימושית בכיתות י'
המרכז הישראלי למצוינות בחינוך
2021
יישום תכנית TOP ONLINE
המרכז לטכנולוגיה חינוכית
2021
שדרוג כלי לאבחון הידע והמיומנויות המתמטיים של בוגרי כיתות ט'
המרכז לטכנולוגיה חינוכית
2020
ביו-רפואה חישובית מבוססת מתמטיקה
מכון ויצמן למדע
2020
תכנית ללימוד מיומנויות של מידול והנמקה בהקשרים של החיים האמיתיים
מכון ויצמן למדע
2020
ארגון נוער שיתמקד במתמטיקה שימושית ובטכנולוגיות חלל
עמותת בוגרי 8200
2020
קורס היברידי בקינמטיקה לכיתות ט'
הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל
2020
שיתוף פעולה בין מורי מתמטיקה ומהנדסים לצורך הוראת מתמטיקה שימושית
תעשיידע
2019
פיתוח משימות בפיזיקה מסדר גבוה עבור חטיבות הביניים
המרכז הישראלי למצוינות בחינוך
2020
קורס ריענון מקוון למתמטיקה יישומית המיועד לתלמידי כיתות ט'
המרכז לטכנולוגיה חינוכית
2020
מאגר משימות המבוססות על הקשרים המתמטיים מעולם ההייטק
הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל
2019
תכנית לימוד לכיתה ט' המיישמת כישורים מתמטיים וכישורי חשיבה חישובית ברמה גבוהה
מכון ויצמן למדע
2019
קורס למידה עצמית לבוגרי חטיבת ביניים
המרכז הישראלי למצוינות בחינוך
2019
פיתוח ויישום משימות חשיבה מתמטית גבוהה עבור חטיבות הביניים
אוניברסיטת חיפה
2019
פיתוח ויישום משימות הנמקה מתמטית
אוניברסיטת חיפה
2019
תכנית המשלבת לימודי מחשבים וסייבר עם חשיבה מתמטית גבוהה
בית יציב
2019
פיתוח כלי דיאגנוסטי לבחינת מוכנות תלמידים למגמת מתמטיקה
המרכז לטכנולוגיה חינוכית
2019
למידה ממערכת החינוך הקנדה לשימוש בתכניות למידה מותאמת אישית
הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות
2019
תכנית מקוונת לפיתוח חשיבה מתמטית גבוהה בחברה הערבית
המרכז לטכנולוגיה חינוכית
2019
פיתוח תכניות למידה אישיות לחטיבות הביניים
הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות
2019
מיפוי וניתוח חומרי הלימוד הקיימים
קרן טראמפ
2019
פיתוח תכניות חדשניות להרחבת מעגל המצוינות
המרכז לטכנולוגיה חינוכית