פיתוח תכניות חדשניות להרחבת מעגל המצוינות

צוות משותף למטח ולקרן טראמפ שיפתח תכניות חדשניות להרחבת מעגל המצוינות בלימודי המתמטיקה והמדעים בחטיבות הביניים