פיתוח תכניות למידה אישיות לחטיבות הביניים

פתרונות לתכניות למידה אישיות ברמת הכיתה, שיפתחו חמישה מורים למתמטיקה בחטיבות ביניים