תכנית מקוונת לפיתוח חשיבה מתמטית גבוהה בחברה הערבית

תכנית מקוונת לפיתוח חשיבה מתמטית מסדר גבוה בקרב תלמידי חטיבות ביניים בחברה הערבית