תכנית לימוד לכיתה ט' המיישמת כישורים מתמטיים וכישורי חשיבה חישובית ברמה גבוהה

מכון וייצמן ייפתח תכנית לימודים המשלבת מתמטיקה בכיתות המדעים באופן מעמיק