פיתוח ויישום משימות הנמקה מתמטית

"פיתוח של 250 משימות של הנמקה מתמטית (mathematical reasoning) ברמות גבוהות של חשיבה, ויישומן על ידי 100 מורים חטיבות הביניים המלמדים בכיתות מצוינות"