קורס ריענון מקוון למתמטיקה יישומית המיועד לתלמידי כיתות ט'

15,000 תלמידי כיתות ט' יקחו חלק בקורס המקוון של מט"ח במהלך ארבע השנים הקרובות