מאגר משימות המבוססות על הקשרים המתמטיים מעולם ההייטק

הטכניון יקים מאגר מידע שיכיל 100 משימות המבוססות על הֶקשרים מתמטיים מעולם ההייטק, אשר יוטמעו על ידי 150 מורים למתמטיקה