קורס למידה עצמית לבוגרי חטיבת ביניים

הקורס יתמקד בתכנים מתמטיים בעלי רלוונטיות, הן למבחן פיז"ה בהתאם לרמות 5-6 והן למגמת המתמטיקה ברמת חמש יחידות