תכנית המשלבת לימודי מחשבים וסייבר עם חשיבה מתמטית גבוהה

תכנית חינוכית המשלבת לימודי מחשבים וסייבר עם חשיבה מתמטית מסדר גבוה, ויישומה ב - 130 כיתות מצוינוּת בחטיבות ביניים ברחבי הארץ.