למידה ממערכת החינוך הקנדה לשימוש בתכניות למידה מותאמת אישית

שלוש סדנאות בהנחיית מורים מקנדה בהן ילמדו כיצד להשתמש בפרופילים של תלמידים ובתכניות למידה מותאמות אישית בהוראת המתמטיקה