תכנית ללימוד מיומנויות של מידול והנמקה בהקשרים של החיים האמיתיים

15 יחידות לימוד במתמטיקה מתקדמת המיועדות ליישום ב-150 כיתות מתמטיקה בחטיבות ביניים