אבחון, התאמה וניטור

כלים דיאגנוסטיים לאבחון יכולות וקשיים של תלמידים ולהתאמת תכנית למידה אישית

הוראה מסורתית היא הוראה הממוקדת בחומר הלימוד. הדימוי הציורי הוא של המורה כשפניו אל הלוח מעביר את 'השיעור', את 'התרגיל' ואת 'הפרק בספר', בעוד שהתלמידים מצופים בכוחות עצמם להבין ולעבור את המבחן בהצלחה בסוף הסמסטר. זו גישה 'תעשייתית' שבה במיון טבעי התלמידים המתקשים נושרים ונותרים בכיתה רק אלו המצליחים לשרוד.

כדי לסייע למורים המעוניינים לקחת אחריות על הפחתת הנשירה, נחוצה גישה פדגוגית אחרת, קלינית יותר, כזו הממוקדת בלמידת התלמיד. בבסיסה של גישה זו ניצבים כלים דיאגנוסטיים שבעשרתם מורים מאבחנים את היכולות, הקשיים, אופן החשיבה וההתקדמות של כל תלמיד בזמן אמתי. ממצאי האבחון מסייעים למורים לפתח תכנית למידה אישית לכל תלמיד, להתאים את הוראתם ולהעניק משוב בונה ומחזק.

 

2018
כנס בנושא תכניות למידה בהתאמה אישית
קרן טראמפ
2018
לימוד משותף לזיהוי הצרכים והיכולות היאפשרו להפעיל תכניות למידה אישיות
המרכז לטכנולוגיה חינוכית
2018
הכשרת מלווים פדגוגיים שיטימיעו הוראה מובססת דיאגנוסטיקה
מכון ויצמן למדע
2017
פיתוח ערכות של משימות דיאגנוסטיות וליוי פדגוגי למורי מתמטיקה
מכון ויצמן למדע
2017
פיתוח ערכות להוראה דיאגנוסטית לשיפור הוראת הכימיה
מכון ויצמן למדע
2017
תחרות לפיתוח ויישום תכניות אפקטיביות ללמידה אישית
עמותת בוגרי 8200
2016
יישום הוראה קלינית דיאגנוסטית על ידי מורי פיזיקה
מכון ויצמן למדע
2016
פיתוח משימות למידה במתמטיקה לכיתות הטרוגניות
אוניברסיטת חיפה
2016
הטמעת הוראה מבוססת דיאגנוסטיקה
אוניברסיטת חיפה
2013
התאמת שיטת הוראה ממוקדת למידה ומבוססת נתונים
קדימה מדע
2013
מאגר מקוון של טעויות אופייניות בלמידת המתמטיקה בחטיבת ביניים
אוניברסיטת תל אביב
2013
הקמת מאגר מידע של משימות דיאגנוסטיות
מכון ויצמן למדע
2014
שילוב משימות דיאגנוסטיות בהוראת מתמטיקה
מכון ויצמן למדע
2014
כלי לבניית משימות הערכת של למידת מתמטיקה
אוניברסיטת חיפה