פיתוח משימות למידה במתמטיקה לכיתות הטרוגניות

פיתוח 30 משימות למידה במתמטיקה ברמת 5 יחידות, המותאמות לכיתות הטרוגניות, ויישומן ב-300 כיתות