הטמעת הוראה מבוססת דיאגנוסטיקה

הטמעה שיטתית של הוראה מבוססת דיאגנוסטיקה על ידי 150 מורים למתמטיקה ברמת חמש יחידות