לימוד משותף לזיהוי הצרכים והיכולות היאפשרו להפעיל תכניות למידה אישיות

תהליך של לימוד משותף עם 20 מורים, לזיהוי הצרכים והיכולות שיאפשרו להם להפעיל תכניות למידה אישיות בלימודי המתמטיקה בחטיבות הביניים