פיתוח ערכות של משימות דיאגנוסטיות וליוי פדגוגי למורי מתמטיקה

פיתוח 25 ערכות של משימות דיאגנוסטיות וליווי פדגוגי ל-300 מורי מתמטיקה בהקבצת הלימוד הגבוהה ביותר של כיתה ט'