כלי לבניית משימות הערכת של למידת מתמטיקה

פיתוח אב-טיפוס ופיילוט להוכחת היתכנות של כלי לבניית משימות הערכה של למידת מתמטיקה ברמה של חמש יחידות