שילוב משימות דיאגנוסטיות בהוראת מתמטיקה

במכון ויצמן יפתחו 45 משימות ביצוע דיאגנוסטיות המתייחסות לתכנית הלימודים ל-5 יחידות במתמטיקה בכיתות י' אשר תאפשר למורים לקבל מידע רלוונטי על מצב התלמידים בזמן אמת