יישום הוראה קלינית דיאגנוסטית על ידי מורי פיזיקה

יישום מערכתי של הוראה קלינית דיאגנוסטית על ידי 230 מורים לפיזיקה.