תחרות לפיתוח ויישום תכניות אפקטיביות ללמידה אישית

תחרות 'אתגר' (challenge) ליישום תכניות למידה אישיות במגמות התיכון במתמטיקה ברמת חמש יחידות לימוד, כדי להפחית את שיעור נשירת התלמידים מהן