תכניות הכשרה להוראה

תכניות מעוגנות בית ספר להכשרת אקדמאים מצטיינים להוראה

"לפי סקר שנעשה עבור קרן טראמפ בשנת 2012 על-ידי דר' מינה צמח ממכון 'דחף', עולה כי 8.6% (אחד מתוך שנים-עשר) מבעלי התארים האקדמיים הרלבנטיים, השיבו 'כן בוודאות' לשאלה האם ישקלו ברצינות הסבת קריירה להוראת מתמטיקה ומדעים בתיכון. לאור זאת, הקרן, משרד החינוך ומוסדות ההכשרה החליטו לפעול יחדיו כדי להציע למצטיינים ולמתאימים ביותר מבין המעוניינים, תכניות הסבה מיוחדות ויוקרתיות. בניית הדור הבא של מורי המתמטיקה והמדעים מתקיימת בסדרה של תכניות הכשרה יוקרתיות המיועדות לנבחרת של מורים לעתיד. המורים החדשים הם אקדמאים ואנשי הייטק מצטיינים המאותרים בקפידה בתהליכי מיון תחרותיים. התכניות מתנהלות בבתי ספר, תוך כדי התנסות, בליווי צמוד של מורים מעולים ומתרכזות בהכשרה להוראה קלינית הממוקדת בלמידה ובחשיבה של כל תלמיד."

 


לאתר הוראה פלוס

2018
הכשרת מורי מתמטיקה ברמת חמש יחידות
האוניברסיטה העברית
2018
הכשרה קלינית של מורי מתמטיקה בבאר שבע
המכללה האקדמית אחווה
2018
הכשרה קלינית למורי פיזיקה בשיתוף עם רשת אורט ואונ' תל אביב
אוניברסיטת תל אביב
2017
תכנון מנהלת עבור תכניות הסבה להוראה
מכון מופת
2016
הכשרה קלינית למורי פיזיקה בירושלים
מכללת דוד ילין
2016
הכשרה קלינית למורי מתמטיקה חדשים
אוניברסיטת חיפה
2016
הכשרת מורים לפיזיקה להוראה קלינית
מכללת בית ברל
2016
קידום הוראה המתמקדת בתלמד ובלמידה יעילה בעזרת הוראה קלינית
מכללת לוינסקי
2013
הכשרה קלינית למועמדים להוראת מתמטיקה ומדעים
מכללת לוינסקי
2011
היערכות לתכנון מסלול להכשרת מורים לפיזיקה ולמתמטיקה
חותם – ג'וינט ישראל
2012
מסלול הכשרה מיוחד למורים חדשים למתמטיקה ומדעים
חותם – ג'וינט ישראל
2013
פיתוח תכנית חונכות לתלמידי פיזיקה במכללת אורנים
מכללת אורנים לחינוך
2014
הכשרה קלינית להוראת מתמטיקה
מכללת בית ברל
2014
הכשרה קלינית לחניכים מצטיינים במתמטיקה ופיזיקה
סמינר הקיבוצים
2014
הכשרה קלינית למורי מתמטיקה חדשים
אוניברסיטת תל אביב
2015
הכשרה קלינית למורי מתמטיקה חדשים בדרום הארץ
המכללה האקדמית אחווה
2015
הכשרה קלינית למורי מתמטיקה בבתי ספר ממלכתיים-דתיים
המכללה האקדמית הרצוג
2015
הכשרה קלינית למורי מתמטיקה בבתי ספר ערביים
אקדמיית אלקאסמי