קידום הוראה המתמקדת בתלמד ובלמידה יעילה בעזרת הוראה קלינית

הכשרת 12 מנחי-מורים לשימוש בשיטות של הוראה קלינית בעבודתם עם סטודנטים להוראה במסגרת תכנית "דלתא".