הכשרה קלינית למורי מתמטיקה בבתי ספר ערביים

תכנית הכשרה קלינית ל-40 מורי מתמטיקה חדשים ברמה של חמש יחידות לימוד שיכהנו בבתי-ספר ערביים