תכנון מנהלת עבור תכניות הסבה להוראה

מכון מופ"ת יתכנן הקמה של מנהלת עבור תכניות הסבה להוראה