הכשרה קלינית להוראת מתמטיקה

תכנית הכשרה קלינית בית-ספרית (Teacher Residency Program) להוראת מתמטיקה ברמה של חמש יחידות לימוד ל-80 מורים למתמטיקה, יהודים וערבים, בבתי ספר על-יסודיים