הכשרה קלינית למורי מתמטיקה בבתי ספר ממלכתיים-דתיים

תכנית הכשרה קלינית ל-40 מורי מתמטיקה חדשים ברמה של חמש יחידות לימוד שיכהנו בבתי ספר ממלכתיים-דתיים.