הכשרת מורים לפיזיקה להוראה קלינית

תכנית הכשרה בית-ספרית להוראה קלינית ל-50 מורים חדשים לפיזיקה בבתי ספר על יסודיים.