הכשרה קלינית למורי פיזיקה בירושלים

תכנית להכשרה קלינית של 35 מורים לפיזיקה ברמת 5 יחידות לימוד המלמדים באזור ירושלים רבתי