תכנית לאומית לקידום המצוינות

תכנית לאומית וקואליציה רחבה לקידום המצוינות במתמטיקה ומדעים

קרן טראמפ בחרה לפתח את מומחיותה ולהשקיע את משאביה במורים ובהוראתם. החלטה זו נסמכת על ראיות מהניסיון ומהמחקר, מהארץ ומהעולם, בדבר המשקל החשוב של איכות ההוראה להצלחת התלמידים. אולם ההצלחה תלויה בקיומם של מרכיבים נוספים, כדוגמת המוטיבציה של התלמידים, התמריצים מהאקדמיה, התשתיות הפיזיות ועוד. מדובר ביעד מורכב המצוי מעבר ליכולתו של ארגון בודד או תכנית מסוימת.

גורמים רבים עוסקים בחיזוק המצוינות בחינוך המדעי בישראל, בממשלה, באקדמיה, בשלטון המקומי, בתעשייה ובחברה האזרחית, כאשר לכל אחד ההתמחות וכיווני העשייה שלו. לכן, קיים צורך לחברם סביב חזון משותף, יעדים משותפים ומדידה משותפת, להדק את התיאום ביניהם ולפתח תמריצים להשקעה בהוראה ולמידה של חמש יחידות במתמטיקה ומדעים בהתמדה ולאורך זמן.

2018
תכנית להעלאת שיעור בוגרי מתמטיקה ברמת חמש יחידות בשפרעם
עיריית שפרעם
2017
ליווי פדגוגי למנהלי בתי ספר בפריפריה
המרכז לטכנולוגיה חינוכית
2017
עדכון מפת דרכים של ארגון שיתופים
שיתופים לקידום החברה האזרחית
2017
קרס בשיטות הוראה קלינית לקידום לימודי המתמטיקה
המרכז לטכנולוגיה חינוכית
2017
הרחבת מעגל המצוינות בפריפריה
שיתופים לקידום החברה האזרחית
2015
ליווי מקצועי למנהלי בתי ספר
המרכז לטכנולוגיה חינוכית
2015
קבוצת למידה לרכזות המחוזות של התכנית הלאומית - מתמטיקה תחילה
המרכז לטכנולוגיה חינוכית
2011
שילוב מתמחים במשרד החינוך
מכון מילקן ישראל
2011
פעילות ציבורית לחיזוק איכות ההוראה בישראל
הכל חינוך
2014
הגדלת מספר תלמידי חמש יחידות מתמטיקה
מימון חברתי בישראל
2013
קידום מצוינות במתמטיקה ומדעים
שיתופים לקידום החברה האזרחית
2014
פאנל מורים
שיתופים לקידום החברה האזרחית
2013
כנס רפורמות בחינוך המדעי בישראל
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
2015
תכנית להכפלת בוגרי חמש היחידות במתמטיקה ומדעים
שיתופים לקידום החברה האזרחית