עדכון מפת דרכים של ארגון שיתופים

ארגון שיתופים עדכן את מפת הדרכים ויתמקד בעבודה בפריפריה החברתית ובחטיבות הביניים